Marknadsföring och GDPR

Att marknadsföra sitt företag är A och O oavsett om man säljer varor eller tjänster. Idag figurerar de flesta företag på Internet och i syfte att behålla sina befintliga kunder likväl som att utveckla relationer till nya kunder spelar data en stor roll. Företag samlar in en stor mängd uppgifter om kunder, inte minst för att kunna nischa sin marknadsföring med mera. Men det förekommer också att kunduppgifter säljs vidare till tredje part. Hur säkra är egentligen våra kunduppgifter hos företag och andra aktörer? Detta är något som EU utrett och kommit fram till att de uppgifter vi lämnar på nätet behöver skyddas.

General Data Protection Regulation, GDPR

Dataskyddsförordningen är den svenska översättningen av General Data Protection Regulation, gdpr och förordningen gäller inom hela EU. Syftet är att skydda privatpersoner som lämnar ut diverse uppgifter till företag via Internet. Det kan handla om att shoppa, delta i en tävling likväl som att visa intresse för ett nyhetsbrev. Människor lämnar ut personuppgifter som behöver skyddas från att bli allmängods. Vem vill att ens födelsedata, namn, adress och telefonnummer, med mera, ska kunna nyttjas av vem som helst? Förmodligen ingen. Att någon har möjlighet att studera ens beteendemönster på nätet känns integritetskränkande och man vill ju heller inte att det ska gå att köpa uppgifter om vad och hur man shoppar på nätet. Den nya förordningen sätter tack o lov stopp för detta, i alla fall vad gäller spridning av ens uppgifter. År 2018 och närmare bestämt den 25 maj erhöll privatpersoner och konsumenter ett ovärderligt skydd som internetanvändare då det blev svårare för företag att sälja och sprida ens uppgifter. Dessutom kan man begära att få se vad som finns registrerat om en och få information raderad om man så önskar. Företag som inte anpassar sig till dataskyddsförordningen kan förvänta sig dryga böter.