GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, dataskyddsförordningen som är till för att skydda människor på internet. Denna förordning finns för att skydda alla uppgifter som lämnas ut och kan inhämtas på internet, företag får inte fritt ta eller inhämta information. Dels gäller det personuppgifter, dels våra beteendemönster på nätet.

Personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och andra privata uppgifter som man anger när man är med i olika tävlingar, skriver upp sig för något nyhetsbrev eller blir medlem på olika sidor. Om man inte vill att ens uppgifter förs vidare så kan man begära detta av företaget. Idag är företag medvetna om privatpersoners allmänna åsikt om överlämning av privata uppgifter, så många hemsidor informerar i pop-upp fönster att de inte säljer vidare dina uppgifter. Ett exempel på hemsida som tar den nya förordningen på allvar är Unibet virtuell underhållning och de olika tidningarna på nätet. De alla ger dig som användare ett val genom pop-upp fönster som informerar om hur uppgifter sparas och används.

Beteendemönster och köpbeteende, ja egentligen allting vi gör på internet kan registreras. Många hemsidor har program som sparar information så att om någon till exempel köper barnkläder så sparas den informationen och sedan får denne person reklam om olika artiklar som passar barn. Detta är för att företag ska få merförsäljning och för att kunderna ska få personligt anpassande erbjudande och slippa få reklam angående saker som inte intresserar dem.

Den 25 maj 2018 kom den nya förordningen som skyddar internetanvändare mot att få sina uppgifter spridda och man kan begära att få ut sin egen information eller få den raderad. Innan den 25 maj hade vi en förordning som hette PUL, personuppgiftslagen. Skillnaden är att den nya förordningen är mer komplett vad gäller rättigheter och skyldigheter för både användare och företag. Det är också en förordning som är exakt likadant formulerad i hela EU. Sedan är det nu lättare för användare att begära ut information, ta bort information eller tacka nej till försäljning av information.

Det låter väldigt bra med den nya förordningen, dessvärre är den så pass bra att väldigt många företag måste göra många ändringar för att uppfylla de nya reglerna. Det är en komplicerad situation för många och dessvärre får kunderna lida om företagen inte hunnit ställa om efter den nya lagen eller om företag inte är helt insatta i lagen och därför agerar fel eller gör fel med uppgifterna som de har.

Det är blåsväder för många nu vilket man kan läsa runt om i olika tidningar och artiklar. Och så kommer det troligen vara ett tag eftersom det tar sin tid för företag att ändra allt som behöver ändras på. Men också för att utbilda sin behöriga personal så att kunderna vet med säkerhet att deras uppgifter är säkra och inte säljs utan lov och liknande.